JM Renewable Energy - temlate joomla News

2018.gada 27.septembrī

Paziņojums par SIA E DAUGAVA” A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu

 

2018. gada 12. septembrī Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde uzņēmumam SIA „E DAUGAVA” ir izdevusi A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. JE18IA0001 piesārņojošās darbības veikšanai īpašumos „Atvari”, „Akači”, „Medņi”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.

 

Iekārtu īpašnieks un operators: SIA „E DAUGAVA”.

 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti „Akači”, „Atvari”, „Medņi”; nekustamie īpašumi ar kadastra numuru 54780090231, 54780090238 un 54780090022.

 

Piesārņojošā darbība: atkritumu pārstrāde un apstrāde.

 

Uzņēmums, saskaņā ar izdoto A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, paplašinās bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbību, t.sk. pirolīzes iekārtās sadedzinās pirolīzes gāzi.

 

Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE18IA0001 ietvertajiem nosacījumiem iespējams iepazīties:

  1. Operatora SIA „E DAUGAVA” birojā ("Atvari", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045) darbadienās laikā no 9 līdz 17;
  2. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē – Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007;
  3. Valsts vides dienesta mājas lapā (sadaļā Izsniegtās atļaujas);
  4. Valsts vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv (sadaļā Piesārņojums; A, B atļaujas)

 

Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu uzņēmumam A kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā.

 

2018.gada 3.septembrī

AKTUĀLI: SIA "E Daugava" sākot ar 2018.gada 4.septembri utilizācijai nepieņem nolietotās riepas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

2018. gada 14.augustā

Paziņojums par SIA E DAUGAVA” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

 

2018. gada 15. jūnijā Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA "E Daugava" iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai nekustamajos īpašumos "Atvari", "Akači", "Medņi", Salgales pagasts, Ozolnieku novads. Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties: 

http://www.amecovide.lv/2018/06/27/pazinojums-par-sia-e-daugava-iesnieguma-a-kategorijas-piesarnojosas-darbibas-atlaujas-sanemsanai-sabiedrisko-apspriesanu/

 

Iekārtu īpašnieks un operators: SIA E DAUGAVA”.

 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti "Akači, "Atvari", "Medņi"; nekustamie īpašumi ar kadastra numuru 54780090231, 54780090238 un 54780090022.

 

Uzņēmums plāno paplašināt bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbību, t.sk., pirolīzes iekārtā sadedzināt pirolīzes gāzi. Iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

 

Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:
  1. Operatora SIA „E DAUGAVA” birojā ("Atvari", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045) darbadienās laikā no 9 līdz 17;
  2. Ozolnieku novada domes pašvaldībā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, LV-3018);
  3. SIA „AMECO vide” mājaslapā (sadaļā Jaunumi);
  4. Valsts vides dienesta mājas lapā (sadaļā Sabiedrības līdzdalība).

 

Paredzētās darbības atkārtota sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 17. augustā plkst. 18.00 Salgales pagasta pārvaldes zālē ("Vīgriezes", Salgales pagasts, Ozolnieku novads). Pēc sanāksmes protokola izvietošanas pašvaldībā un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē līdz 2018. gada 30. augustam par atļaujas izsniegšanu atbildīgajā Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē ikvienam sanāksmes dalībniekam būs tiesības iesniegt viedokli par atkārtotās sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem (Kazarmas iela 17a, Jelgava, :V-3007, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).