JM Renewable Energy - temlate joomla News

2018. gada 2. jūlijā

Paziņojums par SIA E DAUGAVA” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

 

2018. gada 15. jūnijā Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA "E Daugava" iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai nekustamajos īpašumos "Atvari", "Akači", "Medņi", Salgales pagasts, Ozolnieku novads. Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties: 

http://www.amecovide.lv/2018/06/27/pazinojums-par-sia-e-daugava-iesnieguma-a-kategorijas-piesarnojosas-darbibas-atlaujas-sanemsanai-sabiedrisko-apspriesanu/

 

Iekārtu īpašnieks un operators: SIA E DAUGAVA”.

 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti "Akači, "Atvari", "Medņi"; nekustamie īpašumi ar kadastra numuru 54780090231, 54780090238 un 54780090022.

 

Uzņēmums plāno paplašināt bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbību. Iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

 

Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:
  1. Operatora SIA „E DAUGAVA” birojā ("Atvari", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045) darbadienās laikā no 9 līdz 17;
  2. Ozolnieku novada domes pašvaldībā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, LV-3018);
  3. SIA „AMECO vide” mājaslapā (sadaļā Jaunumi);
  4. Valsts vides dienesta mājas lapā (sadaļā Sabiedrības līdzdalība).

 

Paredzētās darbības sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 10. jūlijā plkst. 18.00 Ozolnieku Tautas nama Lielajā zālē (Rīgas iela 23, Ozolnieki). Līdz 2018. gada 28. jūlijam par atļaujas izsniegšanu atbildīgajā Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē iesniedzami rakstiski viedokļi un priekšlikumi (Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).