JM Renewable Energy - temlate joomla News

2015. gada 31. martā

Informācija medijiem

Emburgas iedzīvotāji izsaka atbalstu SIA “E Daugava” darbības paplašināšanas plāniem

26. martā Ozolnieku novada domē un Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) tika iesniegti 173 paraksti par atbalstu uzņēmuma "E Daugava" attīstības plāniem. Parakstu vākšanā Emburgā piedalījies un petīciju pašvaldībai un VPVB iesniedzis Ozolnieku novada domes deputāts Guntars Akmentiņš. Petīcijā uzsvērts, ka uzņēmums pēdējo mēnešu laikā saskāries ar, iespējams, negodīgu konkurentu izvērstu nomelnošanas kampaņu pret “E Daugava”, kuras rezultātā tika maldināti Salgales pagasta iedzīvotāji. Petīcija radīta, lai informētu pagasta iedzīvotājus un atspoguļotu patieso sabiedrības viedokli.

Petīcija, kuru ļoti īsā laikā parakstīja liela daļa Emburgas iedzīvotāju, pauž atbalstu “E Daugava” turpmākai attīstībai. Petīcijā uzsvērts, ka uzņēmums veic ikvienam iedzīvotājam un valstij nozīmīgu darbu vides piesārņojuma novēršanā, kā arī iegulda nozīmīgas investīcijas vietējo iedzīvotāju un visa novada tālejošā attīstībā. “E Daugava” ar labi apmaksātu darbu pašlaik nodrošina 25 cilvēkus  – vairāk kā puse no tiem ir Salgales pagasta iedzīvotāji –, kā arī, strādājot atkritumu pārstrādes jomā, sniedz pienesumu Latvijas sabiedrībai kopumā.

Ražotnes “E Daugava” idejas autors un investors Andrejs Laškovs norāda, ka saņemtais plašais Emburgas iedzīvotāju atbalsts ir tikai vēl viens pierādījums tam, ka, patiesībā, uzņēmuma darbību iedzīvotāji kopumā vērtē kā nozīmīgu: “Ir skaidrs, ka saceltais “tracis” ap “E Daugava” paplašināšanos ir tikai atsevišķu indivīdu interesēs – lielākā daļa Emburgas iedzīvotāju mūsu darbību vērtē kā videi un sabiedrībai nozīmīgu un atbalsta darbības paplašināšanu. Prieks, ka cilvēki nav pakļāvušies skaļai demagoģijai un iebiedēšanai no nomelnotāju puses un spēj saskatīt to, kas patiešām ir svarīgi.”

Uzņēmums “E Daugava” Emburgā darbojas jau kopš 2009. gada, pieņemot un pārstrādājot auto riepas un citus specializētos atkritumus, arvien attīstoties un ieviešot jaunas tehnoloģijas, lai veicinātu dabas aizsardzību un videi draudzīgos otrreizējās pārstrādes procesus. “E Daugava” atbrīvo apkārtējo vidi no cilvēku radītā piesārņojuma un ar savu darbību nenodara nekādu kaitējumu videi un cilvēkiem. Gluži pretēji - pārstrādājot izlietotās riepas un dūņas pirolīzes slēgtajā ciklā, atkritumi iegūst “otru dzīvi”, mazinot radīto slodzi uz apkārtējo vidi un radot jaunus, konkurentspējigus produktus. Pirolīzes process notiek slēgtajā ciklā, kas nozīmē, ka nekādu kaitējumu dabai ar šo procesu nodarīt nav iespējams. Uzņēmums izrādījis iniciatīvu paplašināt savu darbību, lai spētu pārstrādāt vēl vairāk bīstamo atkritumu. Pašlaik paplašināšanās ietvaros tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

2015.gada 16.martā

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ Nr.16-1

SIA “E Daugava” realizē pētījumu Nr.1.18. „Nepārtrauktas darbības pirolīzes iekārtas izstrāde autotransporta riepu utilizācijai” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveideietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr.L-KC-11-0002 (turpmāk- Pētījums).

Pētījuma izpildes gaitā nepieciešams iegādātiesVadības paneļusiekārtas procesu kontrolēšanai un atspoguļošanai, kuriem jāatbilst šādām prasībām:

          Izmērs ne lielāks kā: 1200x1000x300mm; ar nodrošinātu iespēju pieslēgt automātisko vadības sistēmu/ nodot datus; ar iespēju pieslēgt datoru iekārtas diagnostikai, ar iespēju darboties agresīvā vidē, ar iespēju darboties nestabilās temperatūras amplitūdās, sistēmai jābūt ar izstrādātu projektu un izpild-shēmām.

            Aicinām savus cenu piedāvājumus iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.vai personīgi nogādājot: Aizkraukles ielā 21, Rīgā, LV-1006, telpā Nr.213 līdz 20.03.2015.

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ Nr.16-2

            SIA “E Daugava” realizē pētījumu Nr.1.18. „Nepārtrauktas darbības pirolīzes iekārtas izstrāde autotransporta riepu utilizācijai” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveideietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr.L-KC-11-0002 (turpmāk- Pētījums).

            Pētījuma izpildes gaitā nepieciešams iegādāties Elektromateriālus (sīkāk informācija pa epastu). Aicinām savus cenu piedāvājumus iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai personīgi nogādājot: Aizkraukles ielā 21, Rīgā, LV-1006, telpā Nr.213 līdz 20.03.2015.